FIREMNÍ POLITIKA

Aktivní přístup

Poctivost

Společenská odpovědnost

POLITIKA ŘÍZENÍ

Skupinu APS hodnocenou jako opravdu excelentní podnik budujeme pomocí kompletního systému služeb uspokojujících zákazníky.

  1. Světová cenová konkurenceschopnost.
  2. Světová konkurenceschopnost mimo ceny posilováním charakteristik organizace, kompletním systémem služeb a technologickým vývojem.
  3. Odlišení se od ostatních firem systémem záruky kvality.

POLITIKA KVALITY

Vždy se vžijeme do pozice zákazníka a usilujeme o pochopení jeho potřeb, splňujeme požadavky vztahující se k systému  řízení kvality, kontinuálně provádíme zlepšení, plníme skutečné požadavky zákazníků a poskytujeme produkci výrobků, které budí důvěru zákazníků, a výrobky splňující požadavky na bezpečnost, které jsou zákazníky oblíbeny a které je uspokojí.

  1. Implementace pravidla zákazník je nejvyšší priorita.
  2. Uplatňování pravidla kvalita na prvním místě bez výjimek.
  3. Poskytování výrobku splňujících požadavky na bezpečnost, které jsou oblíbeny a které poskytují uspokojení.

POLITIKA PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Systém řízení životního prostředí v procesu výroby a prodeje měděných a hliníkových potrubních dílů používaných napr. v klimatizačních zařízeních integrujeme do podnikatelské činnosti a usilujeme o zlepšení důsledků.

  1. Snažíme se chránit životní prostředí napr. prevenci znečisťování.
  2. Splňujeme zákonné požadavky a ostatní povinnosti.
  3. Neustálými zlepšeními vylepšujeme výsledky v oblasti životního prostředí.

Předseda správní rady

Yasuyuki Kasai

©Amagasaki Pipe. všechna práva vyhrazena.